logo Khai Minh


Liên kết
Góc ảnhChào mừng các bạn đến với Trường Tiểu học Công lập Khai Minh, Quận 1, Tp.HCM
   Chuyên mục
   Thư viện ảnh
   Tư vấn trực tuyến
Văn Phòng
Thầy Hòa
   Đường dây nóng
Đường dây nóng
(08) 3829.1418
   Liên kết
Thống kê
Đang trực tuyến: 1
Lược truy cập: 544003
Tin tức & Sự kiện:
()
Những bài viết khác:

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC (23-06-2016)

NGHỊ ĐỊNH Số: 20/2016/NĐ-CP (17-05-2016)

LỊCH TUẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 (16-05-2016)

LỊCH TUẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 (16-05-2016)

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 15/2016/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CP (28-04-2016)

THÔNG BÁO SỐ: 1036/GDĐT-KTKĐCLGD (28-04-2016)

THÔNG BÁO SỐ: 1035/GDĐT-KTKĐCLGD (28-04-2016)

Công văn Sở GD Số: 1030/GDĐT-HSSV (27-04-2016)

LỊCH TUẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 (25-04-2016)

LỊCH TUẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 (25-04-2016)

THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC KHAI MINH (08-04-2016)

Quyết định của Tổng LĐLĐVN Số: 826/QĐ-TLĐ (08-04-2016)

Công văn Sở GD Số: 877/GDĐT-HSSV (08-04-2016)

Công văn Sở GD Số: 819/GDĐT-PC (08-04-2016)

LỊCH TUẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 (07-04-2016)

KÊ HOẠCH SỐ: 23A/KH-KM (29-03-2016)

LỊCH TUẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 (29-03-2016)

Công văn Sở GD Số: 689/GDĐT-HSSV (22-03-2016)

THÔNG TƯ CỦA BỘ GD-ĐT SỐ 01/2014/TT-BGD&ĐT (21-03-2016)

LỊCH TUẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 (21-03-2016)